Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

Prikbord

Het bestuur vraagt eenieder, om op een sociale wijze het prikbord te gebruiken. Het plaatsen van anonieme berichten wordt niet geaccepteerd en negatieve en/of op personen gerichte berichten worden verwijderd. Houdt men zich niet aan deze voorwaarden, dan kan men voor het prikbord geblokkeerd worden. Laten we het prikbord op een leuke en positieve manier gebruiken!

voeg prikbord bericht toe

Berichten uit december 2020

verzonden mailing start seioen 2021 jeugd

jeugdcie

zojuist is de voorlopige indeling met de daarbij behorende toelichting naar alle jeugdleden gestuurd (t/m 15 jr – aspiranten). De jongens en meiden die doorstromen naar de junioren krijgen verdere informatie via de honk- of softbal cie. Mocht u deze mailing niet hebben ontvangen, ook niet in spam box of op email adres van uw kind. Laat het me even weten dan stuur ik het alsnog door. Mist u uw eigen kind laat het me dan zeker ook weten want ondanks alle zorgvuldigheid die we betrachten is een foutje ook zo gemaakt. Op naar 2021! groet Krista

geen reacties
reactie toevoegen

Trainingshal gesloten

Bestuur Blue Birds

Beste allemaal. Zoals gemeld in de toespraak van minister-president Rutte en genoemd bij de maatregelen van het kabinet, is binnen sporten voorlopig niet meer toegestaan. In ieder geval tot en met 19 januari aanstaande is onze trainingshal dan ook gesloten.

geen reacties
reactie toevoegen

ALV 11 januari 2021

Bestuur

De jaarlijkse Algemene LedenVergadering van Blue Birds zal gehouden worden op maandag 11 januari 2021 om 20:00 uur. Door de Corona ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om de vergadering online te houden via één van de inmiddels bekende videotools. Meer informatie over de tool en het vooraf aanmelden voor de aanwezigheid bij de vergadering volgt op een later moment. De agenda van die vergadering bevat in ieder geval de bekende onderwerpen: mededelingen bestuur met o.a. de stand van zaken rondom onze nieuwe locatie, vaststelling notulen vorige Ledenvergadering, financieel jaarverslag met verslag kascontrolecommissie en de vaststelling contributies en begroting 2021. Voor de bestuursverkiezing zijn Mandy Jungschlager, Krista van Meijgaarden en Cindy Lake aftredend en allen herkiesbaar. Het bestuur stelt daarnaast Simone Willemse voor als bestuurslid Honkbal zaken, waarbij Edwin Both bestuurslid Algemene Zaken blijft. Om de vergadering efficiënt te kunnen houden zal in de week ervoor een aparte mogelijkheid komen om vragen te stellen over de financiële zaken. Zowel over de jaarrekening van het afgelopen boekjaar als over de begroting voor het nieuwe jaar. Uiteraard ontvangen alle leden het jaarverslag 2020, met daarin niet alleen de verslagen van veel teams, maar ook de cijfers en de agenda van de Ledenvergadering. Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en hoopt dat iedereen veilig en gezond blijft.

geen reacties
reactie toevoegen

Slagmachine

Aad v d Bos

De slagmachine kan weer gebruikt worden

geen reacties
reactie toevoegen

grote club actie eindstand

jeugdcie

graag willen we iedereen bedanken voor het kopen én verkopen van de grote club actie loten! We hebben dit jaar een top verkoop van 448 loten!! Iedereen ontzettend bedankt voor alle inzet en voor de verkopers, jullie deel van de verkoop komen we in januari bij de eerste trainingen weer uitdelen.

geen reacties
reactie toevoegen

wensen materiaal 2021

materiaalman

Beste coach's/ begeleiders , Als het goed is hebben jullie bericht gekregen van de bestuursleden honkbal/softbal en jeugd over wat jullie materiaalwensen zijn voor 2021 . Nu jullie toch bezig zijn voor Sinterklaas en/of Kerstman kunnen jullie dan ook voor de materiaalman maken . Alvast bedankt en gezond en fijne feestdagen . Zie je in 2021. Gr. Materiaalman

geen reacties
reactie toevoegen