Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

Prikbord

Het bestuur vraagt eenieder, om op een sociale wijze het prikbord te gebruiken. Het plaatsen van anonieme berichten wordt niet geaccepteerd en negatieve en/of op personen gerichte berichten worden verwijderd. Houdt men zich niet aan deze voorwaarden, dan kan men voor het prikbord geblokkeerd worden. Laten we het prikbord op een leuke en positieve manier gebruiken!

voeg prikbord bericht toe

Berichten uit januari 2020

Emmers met honkballen

Materiaalman

Als een team zijn emmer met ballen mist dan heb ik die (materiaalman ). 1 stond in het scheidsrechterhok en de andere in hokje 10 . Ik hoor het wel of niet. Gr René

geen reacties
reactie toevoegen

Jaarverslag HBPup1

Vanessa

Ha allemaal, omdat de app groep 2019 voor de honkbalpupillen 1 niet meer actief is even zo. Als je het verslag van het team wilt zoals ik deze heb ingeleverd hoor ik het wel. Er staat nu maar een half verslag in het jaarverslag 😉

geen reacties
reactie toevoegen

gevonden kleding

jeugdbestuur

In de kantine ligt de gevonden kleding van afgelopen seizoen bij elkaar op de tafel naast het kleding rek. Deze kleding blijft hier liggen tot 31 januari. Hierna wordt het opgeruimd en gedoneerd aan de Kledingbank. Dus loop gerust een dezer weken even langs om te kijken of je nog iets herkent 🙂

geen reacties
reactie toevoegen

Blue Birds kledingrek verplaatst naar kantine

jeugdbestuur

In het nieuwe seizoen is het Blue Birds kledingrek te vinden in de kantine. Iedereen kan deze kleding kosteloos gebruiken. We gunnen onze Blue Birds  tenues graag nog een tweede ronde. Dit is beter voor het milieu en de portemonnee. Het wedstrijdtenue is kwalitatief zo goed dat het makkelijk doorgegeven kan worden aan (nieuwe) leden. Kleding inleveren kan in de witte bak in de trainingshal. Deze wordt nagekeken en de juiste Blue Birds kleding wordt vervolgens aan het rek in de kantine gehangen. Dus is je kind toe aan een groter maatje, heb je nog het een en ander in de kast liggen, lever het in en voel je vrij om in het kledingrek te kijken of je juiste maat kleding erbij zit! Ook kleding in grotere/volwassen maten is uiteraard welkom. Let op: niet alle (sport)kleding inleveren graag, maar uitsluitend Blue Birds kleding. Overige kleding kan altijd gedoneerd worden aan de kleding- en voedselbank organisaties. Laten we elkaar blijven helpen!

geen reacties
reactie toevoegen

Jaarverslag

Frits

Is het jaarverslag al beschikbaar? Morgenavond is n.l. de jaarvergadering al.

Rene van der Horst

Het Jaarverslag 2019 is bijna klaar. Vandaag zal het per e-mail verstuur worden. Hou de mailbox dus in de gaten. Graag tot morgen.

reactie toevoegen

Jaarlijkse ledenvergadering op ma.13 januari

Bestuur Blue Birds

De jaarlijks ledenvergadering vindt plaats op maandag 13 januari 2020, om 20:00 uur. Dit is ook al aangekondigd bij de extra ledenvergadering in november jl. Het jaarverslag is nog niet helemaal af, maar zal wel voor de jaarvergadering beschikbaar komen. De agenda van de vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen vanuit het bestuur 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2019 5. Ingekomen stukken 6. Jaarverslagen 7. Financieel jaarverslag 2018-2019 8. Verslag kascommissie 2019 9. Bestuursverkiezing 10. Vaststelling contributies 2020 11. Vaststelling begroting 2020 12. Benoeming kascommissie 2020 13. Aanpassing HuisHoudelijk Reglement – locatie Blue Birds volledig rookvrij 14. Rondvraag 15. Sluiting Graag tot ziens bij de vergadering, waarbij ook geïnteresseerde niet-leden en zeker ook ouders van jeugdleden van harte welkom zijn.

geen reacties
reactie toevoegen