Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

Slot

Het cilinderslot van het toeganshek, is omgedraaid. Het toeganshek kan nu weer, aan de buitenkant geopend worden.