Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

optimaal gebruik van de velden

Inmiddels zijn de eerste ervaringen met de nieuwe veldindeling achter de rug en het is fijn om te zien dat de teams weer enthousiast van het veld gebruik maken. Aan het begin en einde van het seizoen is het altijd een beetje schipperen met het gebruik van het veld omdat, er met name aan het einde van het laatste trainingsblok, op het honkbalveld niet altijd voldoende licht is. Daarnaast worden de velden ook door meerdere teams tegelijkertijd gedeeld. Omdat niet voor iedereen de afspraken over het gebruik van de velden bekend zijn volgen hierna wat ‘highlights’. En natuurlijk is het daarnaast prettig wanneer een ieder een beetje rekening met elkaar houdt zodat er voor iedereen voldoende trainingstijd beschikbaar is. Belangrijkste afspraken zijn: • Het veld pas betreden wanneer het trainingsblok ingaat (tenzij anders overeengekomen met de coaches van het voorgaande trainingsblok) • Schema’s bij afwisselend gebruik honk-/softbalveld volgen Wij hopen dat met dit opfrisbericht het gebruik van de velden voor iedereen nóg aangenamer wordt.