Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

dank aan alle vrijwilligers!

Halverwege januari hebben we een nieuwsjaarsfeestje gevierd met een lekkere winter-BBQ. We hebben hier onze dank uitgesproken voor alle vrijwilligers die weer een jaar voor ons hebben klaargestaan. Omdat we tijdens dit feest niet iedereen persoonlijk hebben kunnen bedanken, doen we dit ook via dit berichtje. Alle vrijwilligers voor bar, administraties, teams, activiteiten, wedstrijden, klus en regelwerkzaamheden en iedereen die zich op enig wijze ingezet heeft voor onze vereniging, heel veel dank en we hopen op ieders medewerking te mogen blijven rekenen in 2024!