Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

ALV aanmelding

Graag herinneren wij leden en ouders van jeugdleden aan de uitnodiging voor de ALV van komende maandag en de mogelijkheid tot aanmelding van uw deelname via een e-mail aan de secretaris. Graag uw aanmelding uiterlijk vrijdag versturen. Ook vragen van uw kant ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 29 januari, zodat we voor een goede beantwoording kunnen zorgen.