Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

Fijne kerstdagen en een mooi, sportief en gezond nieuwjaar!

Beste Blue Birds leden, familie en vrienden,

Graag willen wij iedereen ook vanaf deze plek een hele fijne kerst toewensen en een mooi, sportief en vooral ook gezond 2022!

Helaas bevinden we ons nu weer even in een periode waarin we niet of slechts beperkt mogen sporten, hetgeen voor iedereen natuurlijk een teleurstelling is. Vooruitkijkend naar de start van het nieuwe seizoen betekent dit dus dat we niet gelijk in januari de trainingen in de hal kunnen hervatten maar dat we eerst de maatregelen moeten afwachten die zullen gaan gelden na half januari. Alle teams zijn echter wel ingedeeld voor een trainingsslot dus zodra de deuren open mogen kunnen we gelijk van start.

Buiten trainen op de velden van Blue Birds is nog wel mogelijk. Onze sportlocatie is geopend 05.00 tot 17.00 uur daarna mag er niet meer op de velden getraind worden. Het clubhuis is gesloten met uitzondering van de toiletten.
Voor leden vanaf 18 jaar geldt dat zij in tweetallen met een trainer/coach aan de slag mogen maar wel op 1.5 m afstand. Voor de jeugd t/m 17 jaar, zij mogen gewoon in teamverband, maar wel buiten, sporten. Zijn er vragen over de mogelijkheden om op het Blue Birds terrein te sporten neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Bij de aanloop naar het nieuwe seizoen hoort natuurlijk ook de afsluiting van het afgelopen jaar. Traditiegetrouw is er in het begin van het nieuwe kalenderjaar een ALV. Uiteraard zal deze ook dit jaar plaatsvinden maar we hebben besloten dit niet gelijk in de eerste helft van januari te doen, (natuurlijk wel voor de verplichte grens van 1 april). Op dit moment zijn we nog vol op aan het werk om de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) in de statuten op te nemen zodat we als vereniging voldoen aan de eisen rondom goed bestuur. Zodra dit afgerond is zullen de leden deze vernieuwde statuten moeten goedkeuren tijdens een ledenvergadering. We gaan ervan uit dit traject volledig afgerond te hebben in de eerste maanden van het nieuwe jaar zodat deze tijdens de algemene ledenvergadering in behandeling genomen kan worden. Verder hopen we dan ook weer in een situatie te zitten waarbij we de ALV fysiek op de vereniging kunnen beleggen zodat we iedereen weer bij Blue Birds mogen begroeten.

Rest ons voor dit moment niets anders dan iedereen namens het gehele bestuur van Blue Birds nogmaals fijne feestdagen toe te wensen en op naar een mooi nieuw honk en softbalseizoen!